19.06.2012 – Άρνηση Ελεγκτικού Συνεδρίου να εγκρίνει τις προμήθειες των νοσοκομείω

19-06-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Χρήστο Κίττα, Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα:
“Άρνηση Ελεγκτικού Συνεδρίου να εγκρίνει τις προμήθειες των νοσοκομείων”

Αρχείο pdf (298KB)