19-06-2012 – Οι κλινικές μελέτες, αρχικές και τροποποιήσεις, που εγκρίθηκαν

23η συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας

Αρχείο pdf