19.09.2017 – Επιστολή διαμαρτυρίας ΣΦΕΕ επί του τρόπου υπολογισμού του rebate

19.09.2017 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τους Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό, Υφυπουργό Υγείας, κ. Παύλο Πολάκη και
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υγείας, κ. Γιώργο Γιαννόπουλο με θέμα:

«Άμεση Απόσυρση επικείμενης τροπολογίας (1255/103/18.9.2017)»

Αρχείο pdf (387 KB)