19.09.2018 – Ο φαρμακευτικός κλάδος βασικός πυλώνας ανάπτυξης της Εθνικής Οικονομίας

19-09-2018 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Γιάννη Δραγασάκη, Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης, με θέμα:

«Ο φαρμακευτικός κλάδος βασικός πυλώνας ανάπτυξης της Εθνικής Οικονομίας»

Αρχείο pdf (171KB)

Agreement (357KB)

Agreement between the Portuguese State (315KB)