19.12.2013 – Εξαίρεση ΜΗΣΥΦΑ και προϊόντων αρνητικής λίστας από την ανατιμολόγηση

19-12-2013 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Δημήτρη Λιντζέρη, Πρόεδρο ΕΟΦ, με θέμα:

«Εξαίρεση ΜΗΣΥΦΑ και προϊόντων αρνητικής λίστας από την ανατιμολόγηση»

Αρχείο pdf (186KB)