19/01/2004 – Κατάργηση Τελών Θεώρησης Τιμολογίων για την Εισαγωγή Ειδών Αρμοδιότητως ΕΟΦ

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 2887
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 4019

Κατάργηση τελών θεώρησης τιμολογίων για εισαγωγή ειδών

Aρχείο pdf (41KB)