19/05/2008 – Μέτρα για την Έκδοση Πιστοποιητικών μη Συμμόρφωσης των Κανόνων Καλής Παρασκευής

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 32600

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Απόφαση Εγκύκλιος Μέτρα για την έκδοση πιστοποιητικών “μη συμμόρφωσης” των Κανόνων Καλής Παρασκευής

Aρχείο pdf (48KB)