19/05/2010 – Γνωμοδοτικό Σημείωμα για την Συμμετοχή Ελλήνων Γιατρών σε Συνέδρια που Οργανώνονται στο Εξωτερικό

Γνωμοδοτικό σημείωμα για την συμμετοχή Ελλήνων γιατρών σε συνέδρια που οργανώνονται στο εξωτερικό από αλλοδαπές εταιρείες

Αρχείο pdf (808KB)