19/06/2019 – Συνέδρια, επιστημονικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες

19.06.2019 Εγκύκλιος του Υπουργείο Υγείας με θέμα:

“Συνέδρια, επιστημονικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες”