1932/Β/13.05.2021 – Τρόπος ορισμού των τιμών αναφοράς

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ3(α) οικ.28266
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1932/Β/13.05.2021

Τρόπος ορισμού των τιμών αναφοράς που αποτελούν ασφαλιστικές τιμές αποζημίωσης για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και τον ΕΟΠΥΥ

id: 654

Κατεβάστε εδώ το αρχείο