ΦΕΚ 1958/Β/11.09.2015 – Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθ. Γ5(α)/οικ. 69976 1958/Β/11.09.2015 Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων

 

Δείτε τον αντίστοιχο εξουσιοδοτικό νόμο:
Άρθρο 2 παράγραφος ΣΤ΄ του Ν.4336/17−08−2015 (ΦΕΚ Α΄94)