1984/Β/08.06.2017 – Διαδικασία υπολογισμού παρεχόμενης προς τα φαρμακεία έκπτωσης γενοσήμων

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Γ5(α)/οικ.43125
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1984/Β/08.06.2017

“Λεπτομέρειες και διαδικασία υπολογισμού και συμψηφισμού της παρεχόμενης προς τα φαρμακεία έκπτωσης για τα γενόσημα, του άρθρου 88 του ν. 4472/2017 (Α’ 74)”

id: 470

Κατεβάστε εδώ το αρχείο