1995/Β/14.05.2021 – Η εκκαθάριση, ενταλματοποίηση και πληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. 147602
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1995/Β/14.05.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 90237/12-03-2021 απόφασης Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. (Β΄ 1187)

id: 656

Κατεβάστε εδώ το αρχείο