20.01.2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς την κα Όλγα Οικονόμου, Πρόεδρο της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων

20-01-2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς την κα Όλγα Οικονόμου, Πρόεδρο της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων

Αρχείο pdf (520KB)