20.01.2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον Καθ. Ι. Τούντα, Πρόεδρο ΕΟΦ για τη νοσοκομειακή συσκευασία

20-01-2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον Καθ. Ι. Τούντα, Πρόεδρο ΕΟΦ, με θέμα:

«Νοσοκομειακή συσκευασία»

Αρχείο pdf (292KB)