20.01.2016 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς ΕΠΥ – Τεχνικές προδιαγραφές κεντρικών διαγωνισμών

20-01-2016 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς την κα Πετρούλα Αναστασία Σαρτζετάκη, Πρόεδρο ΕΠΥ, με θέμα:

“Τεχνικές Προδιαγραφές κεντρικών διαγωνισμών για την προμήθεια φαρμάκων”

Αρχείο PDF (243KB)