20.01.2021 – Υπουργική Απόφαση – Απένταξη σκευασμάτων από τον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

20-01-2021 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α)/81927/2020 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Απένταξη φαρμάκων από τον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε το αρχείο (539 KB)