20.01.2021 – Υπουργική Απόφαση – Απόρριψη αιτήματος ένταξης φαρμάκου στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

20-01-2021 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α)/οικ.4092 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Απόρριψη αιτήματος ένταξης φαρμάκου στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε το αρχείο (583 KB)