20.01.2021 – Υπουργική Απόφαση – Ένταξη 22 γενοσήμων στη θετική λίστα

20-01-2021 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α) 2314 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Ένταξη φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε το αρχείο (747 KB)