20.01.2021 – Υπουργική Απόφαση – Ένταξη 6 γενοσήμων στη θετική λίστα

20-01-2021 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α)/1165 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Ένταξη φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε το αρχείο (679 KB)