20-02-2018 – Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων – Μαΐου 2018 (προσθήκες – διαγραφές)

20-02-2018 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων – Μαΐου 2018 (προσθήκες – διαγραφές)”