20.02.2020 – Κατάλογος των γνωμοδοτούντων ιατρών που συμμετέχουν στο Σ.Η.Π.

20-02-2020 – Απόφαση του ΕΟΠΥΥ  με θέμα:

“Τροποποίηση (7η) της με αριθ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 74878/24-10-2018 απόφασης, με την οποία τροποποιείται ο κατάλογος των γνωμοδοτούντων ιατρών που συμμετέχουν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του Εθνικού Οργανισμού Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)”

Αρχείο pdf (843 KB)