20-03-2013 – Κλινικές Δοκιμές

Ανακοίνωση ΕΟΦ σχετικά με την απλούστευση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων αρχικών εγκρίσεων και τροποποιήσεων κλινικών δοκιμών στο αρμόδιο τμήμα

Περισσότερα