20.03.2013 – Σχετικά με τις διαδοχικές αποφάσεις του ΕΟΦ για προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης για συγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα

20-02-2013 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον Καθ. Ι. Τούντα, Πρόεδρο ΕΟΦ

Σχετικά με τις διαδοχικές αποφάσεις του ΕΟΦ για προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης για συγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα

Αρχείο pdf (143KB)

25-02-2013 – Διευκρινιστική εγκύκλιος που εξέδωσε ο ΕΟΦ για τη διακίνηση φαρμάκων μέσω Ελλάδας προς την Κύπρο
Αρχείο pdf (204KB)