20.03.2020 – Επικαιροποίηση Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων

20-03-2020 – Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Ένταξη φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε την Υπουργική Απόφαση