20.05.2020 – Ένταξη φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

20-05-2020 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α)/17256 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Ένταξη φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε το αρχείο (1,05 ΜB)