20.07.2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Daniel Bennett Smith, Αμερικανό Πρέσβη για τα εκκρεμή χρέη του Δημοσίου

20-07-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Daniel Bennett Smith, Αμερικανό Πρέσβη, σχετικά με τα εκκρεμή χρέη του Δημοσίου προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις

Αρχείο pdf (245KB)

SFEE’s Memo
Αρχείο pdf (1,6MB)