20.09.2016 – Ορισμός μελών στα Τμήματα του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων (Ε.Σ.Ε.) του Ε.Ο.Φ.

20-09-2016 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Ορισμός μελών στα Τμήματα του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων (Ε.Σ.Ε.)
του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)”