20-09-2016 – Ορισμός μελών στην Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης του ΕΟΦ

20-09-2016 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Ορισμός μελών στην Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).”