20-11-2018 – Τιμολόγηση νέων 3ο τρίμηνο 2018 (Αιτήματα Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου)

20-11-2018 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Τιμολόγηση νέων 3ο τρίμηνο 2018 (Αιτήματα Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου)”

Δείτε τον κατάλογο-συνταγογραφούμενα excel (27,8 KB)
Δείτε τον κατάλογο-συνταγογραφούμενα pdf (375 KB)
Δείτε τον κατάλογο-ΜΗΣΥΦΑ excel (12,8 KB)
Δείτε τον κατάλογο-ΜΗΣΥΦΑ pdf(187 KB)

Πίνακας υποβολής παρατηρήσεων
Πρόγραμμα διαβούλευσης