20/03/2013 – Τροποποίηση της Εγκυκλίου του ΕΟΦ με αριθμ. πρωτ. 68862/3/12/2004 ως πρός τον Χρόνο Υποβολής των Στοιχείων της Ταινίας Γνησιότητας των Φαρμάκων από τους ΚΑΚ

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 23075/20-03-2013

Αρχείο pdf (134KB)