2005/Β/14.05.2021 – Αρμοδιότητες Διοικητή και Γενικών Διευθύνσεων ΕΟΠΥΥ

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. απόφ. 550/765/22-4-2021
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 2005/Β/14.05.2021

Μεταβίβαση και ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Διοικητή, τους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 22 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31)

id: 655

Κατεβάστε εδώ το αρχείο