200/Υ.Ο.Δ.Δ./31.03.2015 – Διορισμός Αντιπροέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)

Νομοθετικό Κείμενο:  Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ. 23507

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 200/Υ.Ο.Δ.Δ./31.03.2015

«Παύση της Αντιπροέδρου Α΄ του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, ΦΑΜΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και διορισμός νέας Αντιπροέδρου Α΄, ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ»

id: 377Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο