20/11/2015 – Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2015 – Προτεινόμενες τιμές προς Υπουργείο Υγείας (20-11-2015)

Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2015 – Προτεινόμενες τιμές προς Υπουργείο Υγείας (20-11-2015)”

Δείτε αρχείο pdf (1,67 MB)

Δείτε αρχείο excel (3,53 MB)