201/Α/12.12.2019 – Τροπολογία – μείωση του συντελεστή ΦΠΑ σε κατηγορίες φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4646
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 201/Α/12.12.2019

“Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο”

id: 527

Κατεβάστε εδώ το αρχείο