201/Α/22.12.2017 – Αύξηση της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης

Νομοθετικό Κείμενο: ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4509
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 201/Α/22.12.2017

“Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις”

id: 484

Κατεβάστε εδώ το αρχείο