12-11-2020 – Διευκρινιστική Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας: Χορήγηση Άδειας Ειδικού Σκοπού

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα Αρ. Πρωτ: οικ 46621 1415 12.11.2020 Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων ή μονάδων φροντίδας των...

Δημοσιεύτηκε