2023/Β/18.05.2021 – Παράταση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. 28863
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 2023/Β/18.05.2021

Παράταση προθεσμίας εκκαθάρισης και πληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των Φ.Κ.Α. που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

id: 657

Κατεβάστε εδώ το αρχείο