204/Α/16.12.2019 – Διατάξεις του Υπουργείου Υγείας

Νομοθετικό Κείμενο: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4647
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 204/Α/16.12.2019

“Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις”

id: 528

Κατεβάστε εδώ το αρχείο