205/Α/31.10.2016 – Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμών υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ

Νομοθετικό Κείμενο:  NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4430 
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 205/Α/31.10.2016

“Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις”

id: 457

Κατεβάστε εδώ το αρχείο