21-03-2019 – Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων για το 2019

21-03-2019 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“(Τελευταία Ενημέρωση 22-03-2019) Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων – 2019 (προσθήκες – διαγραφές)”

Δείτε τον κατάλογο (561 KB)