21-04-2020 – Νομικό πλαίσιο για τα απολυμαντικά χεριών

21-04-2020 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Σχετικά με τα απολυμαντικά χεριών και το νομικό πλαίσιο που διέπει την κυκλοφορία τους”

Ανακοίνωση απολυμαντικό χεριών (129 KB)

Guidance jel hydroalcolic (465 KB)

Ανακοίνωση βιοκτόνα (20,4)