21.05.2012 – Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Φ.42000/8809/1081 σχετικά με το rebate 9% και την πρόσθετη κλιμακούμενη επιστροφή

21-05-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Χρήστο Κίττα, Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα:

«Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Φ.42000/8809/1081 σχετικά με το rebate 9% και την πρόσθετη κλιμακούμενη επιστροφή»

Αρχείο pdf (511KB)