21.05.2020 – Ανάρτηση αναθεωρημένου καταλόγου αποζημιούμενων φαρμάκων (ν.4512/2018)

21-05-2020 – Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Ανάρτηση αναθεωρημένου καταλόγου αποζημιούμενων φαρμάκων του άρθρου 251 του ν.4512/2018»

Δείτε την ανακοίνωση (177 ΚB)

Δείτε τη θετική λίστα (736 ΚΒ)

Δείτε τη λίστα Ν. 3816 (166 ΚΒ)