21.05.2020 – Ένταξη φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων (30712)

21-05-2020 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α)/οικ.30712 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Ένταξη φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε το αρχείο (1,27 ΜB)