21.05.2020 – Ένταξη φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων (31492)

21-05-2020 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α)/οικ.31492 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Ένταξη φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε το αρχείο (980 ΚB)