21/01/2013 – Επιστροφή στον ΕΟΦ των Ταινιών Γνησιότητας των Προϊόντων των Φαρμακαποθηκών, που Προορίζονται για Εξαγωγή/Ενδοκοινοτική Διακίνηση

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 5481

Διευκρινίσεις επί της ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 4686/17.1.2013

Περισσότερα