19/03/2013 – Καταχώρηση των Σειριακών Αριθμών των Ταινιών Γνησιότητας των Φαρμάκων σε Πραγματικό Χρόνο

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 22515/19-3-2013

Έγγραφο του Προέδρου ΕΟΦ, κ. Ι. Τούντα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή στον ΕΟΦ των στοιχείων της ταινίας γνησιότητας των φαρμάκων σε πραγματικό χρόνο (real time)

Περισσότερα