21-01-2020 – Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ενόψει εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου επιστημονικών εκδηλώσεων

21-01-2020 Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ενόψει εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου επιστημονικών εκδηλώσεων”