2141/Β/22.05.2021 – NEA ΚΥΑ (Έκτακτα μέτρα για COVID 19 από 24.05.2021 μέχρι 31.05.2021)

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 2141/Β/22.05.2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00

id: 657A

Κατεβάστε εδώ το αρχείο